ψηφοφορία 10 ετών

διαφορα

Μετά από 3.452 ψήφους θα σταματήσει η ψηφοφορία, δείτε τα αποτελέσματα.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι (θήραμα)

 Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι (θήραμα)
Τσιπούρα
896 26%
Συναγρίδα
666 19.3%
Σαργός
612 17.7%
Λαβράκι
377 10.9%
Ροφός
198 5.7%
Γοφάρι
186 5.4%
Κέφαλος
120 3.5%
Μελανούρι
118 3.4%
Κυνηγός
102 3%
Ζαργάνα
74 2.1%
Λίτσα
70 2%
Σάλπα
33 1%
Αριθμός Ψήφων :  3452
Πρώτη ψήφος :  Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2010 21:42
Τελευταία Ψήφος :  Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος 2020 00:48