Ελάχιστα μεγέθη ψαριών κατά είδος

διαφορα

Μάθετε τα ελάχιστα μεγέθη ψαριών κατά είδος. Μην πιάνεται μικρά ψαρια, αφήστε τα να μεγαλώσουν, ενας μεγάλος σαργός , τσιπούρα θα σας δώσει μεγαλυτερη συγκίνηση αν τύχει να έρθετε σε επαφή μαζί του.

Επιστημονική ΟνομασίαΚοινή ΟνομασίαΕλάχιστο Μέγεθος (cm)
ACIPENSERIDAEΑΚΙΠΗΣΙΟΙ, ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ,
ΟΞΥΡΥΓΧΟΙ
120
PALINURIDAEΑΣΤΑΚΟΕΙΔΗ24
HOMARUS GAMMARUSΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ(<24 cm ολικό μήκος ή
<8,5cm κεφαλοθώρακας) ή
(<420 gr ανοχή 10%)
PALINURUS ELEPHASΑΣΤΑΚΟΣ(<24 cm) ή
(<420 gr ανοχή 10%)
POLYPRION AMERICANUSΒΛΑΧΟΣ45
ENGRAULIS ENGRASIOLUSΓΑΥΡΟΣ9
SOLEA SOLEA (VULGARIS)ΓΛΩΣΣΑ20
BOOBS BOOBSΓΟΠΑ10
PENAEUS CARAMOTA
PENAEUS KERATHURUS
ΖΑΒΟΓΑΡΙΔΑ ή ΓΑΜΠΑΡΗ
NEPHRO
PS NORVEGICUS
ΚΑΡΑΒΙΔΑ7cm ολικό ή
2cm κεφαλοθώρακας
DIPLODUS VULGARISΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ15
MUGIL Spp.ΚΕΦΑΛΟΙ16
MUGIL CEPHALUSΚΕΦΑΛΟΣ16
SCOMBER JAPONICUSΚΟΛΙΟΣ12
MULLUS BARBATUSΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ11
DICENTRARCHUS LABRAXΛΑΥΡΑΚΙ23
TRACHINOTUS OVATUSΛΙΤΣΑ14
LICHIA AMIAΛΙΤΣΑ14
CAMPOGRAMMA GLAYCOSΛΙΤΣΑ14
PAGELLUS ERYTHRINUSΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ12
PAGELLUS BOGARAVEOΛΥΘΡΙΝΙ ΠΕΛΑΓΙΣΙΟ12
PAGELLUS Spp.ΛΥΘΡΙΝΟΕΙΔΗ12
PAGELLUS ACARNEΜΟΥΣΜΟΥΛΙ12
MERLUCCIUS MERLUCCIUSΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ20
MULLUS SURMULLETUSΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ11
MULLUS Spp.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΕΙΔΗ11
XIPHIAS GLADIUSΞΙΦΙΑΣ120
DIPLODUS PUNTAZZOΟΥΓΓΑΙΝΑ15
LOPHIUS PISCATORIUSΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ30
LOPHIUS Spp.ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΕΣ30
EPINEPHELUS Spp.ΡΟΦΟΕΙΔΗ45
EPINEPHELUS MARGINATUSΡΟΦΟΣ45
DIPLODUS Spp.ΣΑΡΓΟΕΙΔΗ15
DIPLODUS CERVINUS CERVINUSΣΑΡΓΟΣ15
DIPLODUS SARGUS SARGUSΣΑΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΣ15
TRACHURUS TRACHURUSΣΑΦΡΙΔΙ12
TRACHURUS Spp.ΣΑΦΡΙΔΙΑ12
SCOMBER SCOMBRUSΣΚΟΥΜΠΡΙ18
DIPLODUS ANNULARISΣΠΑΡΟΣ15
EPINEPHELUS FASCIATUSΣΤΗΡΑ45
EPINEPHELUS AENEUSΣΦΥΡΙΔΑ ΑΣΠΡΟΚΗΛΙΔΩΤΗ45
EPINEPHELUS CANINUSΣΦΥΡΙΔΑ ΓΚΡΙΖΑ45
THUNNUS THYNNUSΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
(ΚΟΙΝΟΣ)
70cm ή 6,4 kg. Ανοχή 15% επί
των ατόμων που αλιεύθηκαν
THUNNUS ALBACARESΤΟΝΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΤΕΡΟΣ3,2 kg. Ανοχή 15% επί
των ατόμων που αλιεύθηκαν
THUNNUS OBESUSΤΟΝΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΘΦΑΛΜΟΣ3,2 kg. Ανοχή 15% επί
των ατόμων που αλιεύθηκαν
SPARUS AURATAΤΣΙΠΟΥΡΑ20
PAGRUS PAGRUSΦΑΓΚΡΙ ΚΟΙΝΟ18
SARDINELLA AURITAΦΡΙΣΣΑ10
SARDINELLA MADERENSISΦΡΙΣΣΑ10
OCTOPUS VULGARISΧΤΑΠΟΔΙ500gr