ψηφοφορία 10 ετών

Μετά από 3.452 ψήφους θα σταματήσει η ψηφοφορία, δείτε τα αποτελέσματα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι (θήραμα)  Ποιο είναι το αγαπημένο σου ψάρι (θήραμα) Τσιπούρα 896  26% Συναγρίδα 666  19.3% Σαργός 612  17.7% Λαβράκι 377  10.9% Ροφός 198  5.7% Γοφάρι 186  5.4% Κέφαλος 120  3.5% Μελανούρι 118  3.4% Κυνηγός 102  3% Ζαργάνα 74  2.1% Λίτσα 70  2% Σάλπα 33  1% Αριθμός Ψήφων  :  3452 Πρώτη ψήφος  :  Πέμπτη, 14 Ιανουάριος 2010 21:42 Τελευταία Ψήφος  :  Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος 2020 00:48

Περισσότερα