Ελάχιστα μεγέθη ψαριών κατά είδος

Μάθετε τα ελάχιστα μεγέθη ψαριών κατά είδος. Μην πιάνεται μικρά ψαρια, αφήστε τα να μεγαλώσουν, ενας μεγάλος σαργός , τσιπούρα θα σας δώσει μεγαλυτερη συγκίνηση αν τύχει να έρθετε σε επαφή μαζί του. Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία Ελάχιστο Μέγεθος (cm) ACIPENSERIDAE ΑΚΙΠΗΣΙΟΙ, ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ,ΟΞΥΡΥΓΧΟΙ 120 PALINURIDAE ΑΣΤΑΚΟΕΙΔΗ 24 HOMARUS GAMMARUS ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ (<24 cm ολικό μήκος ή<8,5cm κεφαλοθώρακας) ή(<420 gr ανοχή 10%) PALINURUS ELEPHAS ΑΣΤΑΚΟΣ (<24 cm) ή(<420 gr ανοχή 10%) POLYPRION AMERICANUS ΒΛΑΧΟΣ 45 ENGRAULIS ENGRASIOLUS ΓΑΥΡΟΣ 9 SOLEA SOLEA (VULGARIS) ΓΛΩΣΣΑ 20 BOOBS BOOBS ΓΟΠΑ 10 PENAEUS CARAMOTAPENAEUS KERATHURUS ΖΑΒΟΓΑΡΙΔΑ…

Περισσότερα