Ψαρότοποι

Τα καλύτερα μέρη για ψάρεμα θα τα ανακαλύψουμε μόνοι μας.
Θα μας βοηθήσουν και οι ναυτικοί χάρτες.

+ + Ναυτικοί Χάρτες

προσοχή !!! να μην κάνουμε “καταστροφή” σε καλούς ψαρότοπους.